Vi tar hand om allt

Vi tar hand om finansiering med garanterade restvärden, förvaltning av bilparken samt ger kostnadsgarantier för service, reparationer och däck. Ni får total kontroll över företagets bilkostnader med en fördelaktig TCO (Total Cost of Ownership), oavsett vilka bilmärken ni har.

Den operationella leasingformen omfattar finansiering, administration och management av företagets bilparker. Vi garanterar era fordons restvärden samt service- och reparationskostnader. För kunden innebär det en 100% outsourcing av vagnparken med kostnadsgarantier. En fördel med leasing är att man inte binder kapital. Dessutom finns en positiv momseffekt om ni bedriver momspliktig verksamhet.

Bara den som själv ansvarar för en vagnpark vet hur mycket som krävs för att allt ska fungera. De här resurskrävande rutinerna kan vi administrera för er vilket minskar såväl pappersarbetet och de administrativa kostnaderna som bilkostnaderna totalt. Vår biladministration kan omfatta allt som rör vagnparken, på två olika nivåer, i båda nivåerna administrerar vi drivmedelsinköpen, oavsett om ni valt "Huvudregeln" eller "Kompletteringsregeln" i den nu gällande beskattningsmodellen.

Vi sköter all hantering av bilkostnaderna såsom:

 • drivmedel
 • försäkring, service och reparation
 • ersättningsbil
 • leasingavgift samt bilskatt
 • påminnelse parkeringsböter
 • besiktning
 • bilbeställningar
 • priskontroll mot tecknade ramavtal
 • uträkning av löneavdrag, upprättande av bilkostnadskalkyler
 • rapporterar månadsvis förändring av förares förmånsvärde
 • förarens kontakt i alla bilfrågor

Kontakta oss

Vill du veta mer?

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa er med hanteringen av företagsbilarna.