Diös Fastigheter

För oss är det viktigt att ha system som ger bra koll

Kristina Grahn-Persson berättar mer om varför Diös fastigheter valde finansiell leasing.

Vi anpassar efter era behov

Det finns stora möjligheter att anpassa leasingen efter era behov och ni kan välja hur mycket av administrationen av vagnparken ni önskar ta hand om. Vi kan hjälpa er med de flesta av rutinerna vilket minskar pappersarbetet och kostnaden för administration och bilparken totalt.

En fördel med leasing är att man inte binder kapital. Dessutom finns en positiv momseffekt om ni bedriver momspliktig verksamhet. Bara den som själv ansvarar för en vagnpark vet hur mycket som krävs för att allt ska fungera. De här resurskrävande rutinerna kan vi administrera för er, vilket minskar såväl pappersarbetet och de administrativa kostnaderna som bilkostnaderna totalt. Vår biladministration kan omfatta allt som rör vagnparken, på två olika nivåer. I båda nivåerna administrerar vi drivmedelsinköpen, oavsett om ni valt Huvudregeln eller Kompletteringsregeln, i den nu gällande beskattningsmodellen.

Vi sköter all hantering av bilkostnaderna så som:

 • drivmedel
 • försäkring, service och reparation
 • ersättningsbil
 • leasingavgift samt bilskatt
 • påminnelse parkeringsböter
 • besiktning
 • bilbeställningar
 • priskontroll mot tecknade ramavtal
 • uträkning av löneavdrag, upprättande av bilkostnadskalkyler
 • rapporterar månadsvis förändring av förares förmånsvärde
 • förarens kontakt i alla bilfrågor

Kontakta oss

Vill du veta mer?

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa er med hanteringen av företagsbilarna.