Funderar du på elbil? Här är vad du ska tänka på.

Vi på CarPay Fleet ser en tydlig ökning av antalet laddbara bilar och då speciellt de rena elbilarna. I dagsläget (november 2022) är hela 94 procent av de nybeställda bilarna laddbara och merparterna helt elektriska. Orsakerna till att välja elbil är allt ifrån miljömässiga till rent ekonomiska och fördelarna är många. Samtidigt är det viktigt att bilen fungerar i tjänsten och privat. Här guidar vi kring vad du som funderar på elbil ska tänka på.

Vad är en elbil?

En ren elbil körs endast på el och har inget avgasrör. Därför släpper elbilen ut noll gram koldioxid under körning. Bilen drivs av en eller flera batteridrivna elmotorer. Batteriet är i sig stort och tungt (200–500 kilo), men eftersom elbilar saknar tank och förbränningsmotor är det inte så stor skillnad på totalvikten jämfört med en vanlig bil. De flesta modeller på den svenska marknaden har en räckvidd på 25–40 mil, och här sker en dramatisk utveckling. Sträckorna blir längre, det finns bilmodeller du kan köra upp till 60 mil på en laddning. Samtidigt gäller de angivna räckvidderna under optimala förhållanden. I daglig användning och inte minst under vintern får du räkna med avsevärt kortare räckvidd.

Eftersom fordonsindustrin satsar på elektrifiering går utvecklingen mot att du ska kunna köra längre och längre, samtidigt som utvecklingen av batterier också går snabbt fram – och de blir varken större eller tyngre. Även laddtiderna blir kortare och kortare. Nu kommer bilmodeller där du kan ladda 0 till 80 procent på 15 minuter i en snabbladdare.

För att veta om elbilen passar dig behöver du fundera över hur långt du kör i vardagen och om du ofta gör längre resor. Avgörande är också var du kan ladda din elbil. När du har klart för dig vilka behov du har blir det lättare att förstå vilken typ av bil du bör investera i.

En elbil behöver mindre service än en bil med förbränningsmotor eftersom den inte har någon olja att byta och färre rörliga delar.

Vad kostar en elbil och vilka ekonomiska fördelar finns?

En elbil är ofta dyrare i inköpskostnad än en fossildriven bil, men eftersom drivmedelskostnaden är lägre kan du tjäna in kostnaden i ett längre tidsperspektiv. Elkostnaden är oftast lägre än att tanka bensin eller diesel. Elkostnaden beror på var du laddar, hemma eller offentlig laddare och om du laddar hemma din egen elkostnad.  

Volvo XC40 elbil drar cirka 2 kWh per mil vilket med 4 kr/kWh ger en kostnad på cirka 8 kronor per mil. Bensindrivna XC40 T3 har en bensinförbrukning på 0,74 liter per mil och med 20 kr/l kostar då cirka 15 kronor per mil – alltså nästan dubbelt det för elbilen. Det finns fler fördelar som adderar till en lägre kostnad:

  • Lägre fordonsskatt ger också en lägre totalkostnad, även om prislappen är hög så blir månadskostnaden lägre i slutändan.
  • Höga andrahandsvärden – elbilar har en låg värdeminskning och har därför ett högt andrahandsvärde på marknaden, som bidrar till en lägre kostnad i slutändan.
  • Minskade servicekostnader. En elbil behöver mindre service än en bil med förbränningsmotor eftersom den inte har någon olja att byta och färre rörliga delar.
Bor du i villa behöver du installera en laddbox så att du kan ladda säkert och smart.

Ladda bilen hemma

Det kanske allra viktigaste för att livet med en elbil skall fungera är att du kan ladda bilen där den parkeras över natten. Bor du i villa behöver du installera en laddbox så att du kan ladda säkert och smart. Idag kan du få ett bidrag från staten för grön teknik som täcker 50 procent av kostnaden för material och arbete. Det gör att du kan få en laddbox på plats för under 10.000 kr. Det är mer ekonomiskt för en tjänstebilsförare att själv betala för installationen än att företaget gör det eftersom det då utgår en förmånsbeskattning.

Bilen kan laddas med hushållsel i ett jordat utomhusuttag (230 V och 10A), enligt samma princip som när du kopplar in en motorvärmare. Detta är att se som en nödlösning och inget som du skall använda löpande då det finns risk för överbelastning i elsystemet.

Olika typer av laddning

Om du behöver ladda när du kör för att ta dig till ditt resmål söker du upp en snabbladdare som levererar likström med hög efferkt. Det byggs löpande fler snabbladdare i Sverige och längs med huvudvägarna är det ganska gott om dem. Hur lång tid det behövs för att ladda beror på batteriets kapacitet, hur mycket laddeffekt det kan ta emot och kapaciteten på laddaren. En tumregel är att det tar omkring en halvtimma för att ladda från 10 till 80 procent.

Normalladdning sker oftast i hemmet eller på annan plats där fordonet kan stå parkerat en längre tid, till exempel en hotellparkering. Det är en laddstolpe eller laddbox som levererar växelström till bilens ombordladdare. Hur fort du kan ladda beror på effekten i bilens ombordladdare och effekten i laddstolpen.
Räkna med åtta timmar för att ladda från 10 till 80 procent.

En elbil är tvärtemot en fossildriven bil allra effektivast i stadstrafik.

Räckvidden påverkas av yttre faktorer

Räckvidden hos en elbil anges enligt en standard som kallas WLTP. Det är en räckvidd som gäller under optimala förhållanden och som påverkas av en mängd olika faktorer. I kyla tappar bilen batterikapacitet och räckvidden kan sjunka med så mycket som 30 procent eller mer. Tung last eller släp minskar också räckvidden liksom hög fart. En elbil är tvärtemot en fossildriven bil allra effektivast i stadstrafik.

Vill du veta mer om hur du och företaget kan tjäna på att köra elbil? Kontakta oss så berätta vi gärna mer.

Starta en dialog med oss

Har du frågor eller kommentarer om denna artikel? Hör av dig till tycktill@volvofinans.se