Genom skog och mark med fyrhjulsdrift

Sveaskog är en av Europas större skogsägare. De säljer timmer, massaved och biobränsle, men gör även markaffärer och utvecklar skogen för att tillvarata viktiga naturvärden. Vagnparken som består av många varierande fordon finansieras via CarPay Fleet.

Gäller att ta sig fram på alla underlag

Sveaskog har 750 fordon i sin vagnpark. Huvuddelen består av lätta lastbilar men man har även 130 förmånsbilar. 90 procent av dem har fyrhjulsdrift.
Viktiga kriterier för oss när vi väljer fordon är att de ska fungera i skog och på landsväg, sommar som vinter. Fyrhjulsdrit och högre markfrigång är givet. Person- och driftsäkerhet är också viktigt. Man får inte bli stående i 35 minusgrader på en öde landsväg, säger Mats Oja, inköpschef Sveaskog.

Mats uppskattar att samarbeta med en aktör och arbeta med så få verktyg som möjligt.

Ordning och reda är A och O

– Vi har många fordon av varierande karaktär och behöver ha ordning och reda på vagnparken. Viktigt vad gäller administrationen är att vi har en bra struktur och koll på grejerna. Vi vill samarbeta med en aktör och jobba med få verktyg. Dessutom vill vi ha bra beslutsstöd för att kunna benchmarka oss mot andra, berättar Mats.

Sveaskog använder sig av olika webbaserade system och Autodisc står i centrum.
– Vi behöver ha en enkel, automatiserad fakturahantering. Vi får 12 samfakturor per år, med filöverföring direkt till bokföringen. Förarstödsprogrammet för drivmedel är också smidigt. Vi har rapportering både enligt kompletteringsregeln och delat drivmedel, så vi är väldigt nöjda med CarPay Fleet som leverantör, avslutar Mats.

Om Sveaskog

Sveaskog är Sveriges största skogsägare och har cirka 690 anställda runt om i landet. Omsättningen ligger på nästan 6,7 miljarder. Vagnparken är en blandning mellan företagsbilar, bruksbilar samt släpvagnar och snöskotrar. CarPay Fleet finansierar och administrerar vagnparken samt hjälper även till med biltrading.

Starta en dialog med oss

Har du frågor eller kommentarer om denna artikel? Hör av dig till tycktill@volvofinans.se