Förmånsvärde, restvärde, TCO. Vi förklarar begreppen!

Det finns många och krångliga begrepp inom bil- och finansvärlden. Och handen på hjärtat är det kanske inte världens roligaste eller lättaste att sätta sig in i. Därför har vi samlat några vanliga ord mellan A till Ö med en förklaring.

Upprättat regelverk för vilken bil, företaget anser rimlig. Oftast baseras de på kostnader och tjänstegrad. Policys kan också baseras på bilmärken, typ av fordon och miljöpåverkan. Bilpolicys används också som styrmedel i form av attraktionsvärde vid anställning och/eller företags image.

Löneavdrag som dras av din lön före skatt.

Bränsledebiteringen delas utifrån privat och tjänstekörning till respektive parter (företaget/förmånstagaren).

Bilpolicy är ett upprättat regelverk för vilken bil företaget anser är rimlig.

Leasingform där leasetagaren står för restvärdesrisken och är tvungen att lösa bilen till angivet restvärde. Leasetagaren sätter oftast restvärde själva.

Företagsbil som i största utsträckning används privat (förmånsvärde grundande).

Förmånsvärde är ett teoretiskt värde för den bil du har till förfogande och betalas i form av skatt tillsammans med lön.

Kompletteringsregeln

"Företaget betalar drivmedlet och föraren beskattas med rörligt förmånsvärde."

Föraren betalar drivmedlet själv och får reseersättning i efterhand.

Företaget betalar drivmedlet och föraren beskattas med rörligt förmånsvärde.

Löneavdrag som dras av din lön efter skatt och som kan kvittas mot förmånsvärde.

Huvudregeln innebär att föraren betalar drivmedlet själv och får reseersättning i efterhand.

Leasingform där leasinggivaren står för restvärdesrisken. Leasinggivaren bestämmer restvärde.

Löneförmån för de anställda, samma beskattningsregler som förmånsbil/tjänstebil, ofta med ett brutto och nettolöneavdrag.

Företagsbil som står till de anställdas förfogande.

TCO - Total Cost of Ownership

"Verklig kostnad för till exempel en bil, baserad på förutsägbara kostnader."

Beräknat marknadsvärde vid avtalets slut.

Även kallat drivmedelsförmån, beskattas som förmånsvärde genom drivmedelskostnad multiplicerat med 1,2 för privat körning.

Skatteverket sätter ett nybilspris baserat på snittförsäljningspris rikstäckande. Det har egentligen inget med offererat pris att göra.

Total Cost of Ownership – Verklig kostnad för till exempel en bil, baserad på förutsägbara kostnader.

Företagsbil som i största utsträckning används i tjänsten (förmånsvärde grundande).

Starta en dialog med oss

Har du frågor eller kommentarer om denna artikel? Hör av dig till tycktill@volvofinans.se