Bilpark med fokus på hållbarhet

I Vetlanda ligger fönstertillverkaren Elitfönster. Här hanterar man en omfattande bilpark med enklast tänkbara administration. Personlig support och kunskap om elektrifiering är några av skälen till att Elitfönster valt CarPay Fleet som sin bilpartner.

Med fokus på hållbarhet

Traditionen är stark på Elitfönster som i snart har 100 år tillverkat fönster som finns i alla delar av Sverige. Företaget är en del av börsnoterade Inwido och här i Vetlanda hanteras koncernens bilpark på 80 bilar av 7 fabrikat. Även det med hållbarhet i fokus.

– Vi hushåller gärna med resurserna här i Småland. Virket vi använder kommer ifrån hållbart skogsbruk och vi återvinner också det spill som blir av glas, aluminium och plast, säger Stefan Rudelius, Redovisningschef på Elitfönster. 

Stefan Rudelius menar att deras fokus på hållbarhet även märks i bilparken där man elektrifierar löpande

Personlig support

Elitfönsters bilpartner är CarPay Fleet. Här är den personliga kontakten en viktig del av samarbetet.
– Johan är min kontaktperson på CarPay Fleet som har koll på vår verksamhet och våra behov. Vi pratar med varandra flera gånger i veckan och jag kan få hjälp med allt från skatteregler till detaljer i de supportsystem som också ingår, säger Anders Karlsson som är bilansvarig för Inwidos bilpark.

Förutsägbara kostnader

Inwido har valt operationell leasing med ett all-inclusive-upplägg och garanterade restvärden. Varför?
– Det är fördelaktigt rent ekonomiskt. Vi vet i förväg kostnaderna för varje bil och vi får en bättre totalekonomi, TCO. Dessutom minskar jobbet för oss när allt som behövs är inbakat i leasingen.

Anders Karlsson uppskattar den personliga supporten han får från CarPay Fleet

Effektiva administrativa system

Genom CarPay Fleet har Inwido tillgång till webbaserade system för administrationen av bilparken. Dessutom har varje förare en app i mobilen med körjournal.
– Appen gör det enkelt för förarna med deras rapportering, och det som är enkelt det blir också gjort. Vilket såklart hjälper mig i mitt arbete, säger Anders Karlsson.

Satsning på laddbart och laddare

Precis som hos många andra går trenden mot mer och mer laddbara bilar. Elitfönster satsar även på laddmöjligheter för de anställda.
– Vi har investerat i laddinfrastruktur vid våra anläggningar. Avstånden kan vara långa i Småland och vår personal kan behöva ladda under arbetstid för att klara sin pendling. Vi har också märkt upp våra elbilar för att vi vill visa andra företagare och privatpersoner att det går att byta till eldrift.

Starta en dialog med oss

Har du frågor eller kommentarer om denna artikel? Hör av dig till tycktill@volvofinans.se