Elbil utan bonus. Kan det löna sig?

Över en natt försvann bonusen för laddbara bilar och marknaden förändrades drastiskt. Under bonusens tid var laddbar tjänstebil det självklara valet för de flesta företag. Ekonomi och miljöegenskaper talade alla för elektrifierat. Men hur skall du tänka nu som arbetsgivare eller förare?

– Det vi kan se i våra kalkyler är att totalkostnaden för samma bilmodell, med olika drivalternativ, många gånger blir mer eller mindre lika. Det högre inköpspriset för en laddbar bil kompenseras av ett bättre restvärde och lägre skatt, säger Martin Bergquist, key account manager på CarPay Fleet som är störst i Sverige på fleethantering.

Malus kvar

När bonusen slopades i Bonus/Malus-systemet så blev malusdelen fortfarande kvar. Bilar med förbränningsmotor som släpper ut mer än 75 gram koldioxid per kilometer får en förhöjd skatt de första tre åren. Eftersom de allra flesta företagsbilar leasas på samma tid slår detta igenom i kalkylen. – En laddbar bil har en skatt på 30 kr/mån och en vanlig bil i familjestorlek med dieselmotor har en skatt på dryga 1000 kr/mån.

En laddbar bil har en skatt på 30 kr/mån och en vanlig bil i familjestorlek med dieselmotor har en skatt på dryga 1000 kr/mån.

Förmånligare förmånsvärde

En del i beräkningen av förmånsvärde är bilens nybilspris som fastställs en gång per år av Skatteverket. Laddbara bilar är dyrare än motsvarande med förbränningsmotor. Men, eftersom man i beräkningen av förmånsvärdet reducerar nybilspriset med 140.000 kr för laddhybrider och hela 350.000 kr för elbilar blir elbilen ofta förmånligast för föraren. Även företaget tjänar på detta, eftersom de betalar sociala avgifter på förmånsvärdet.

Priset på drivmedel

Ingen kan ha missat att priset på energi ökat kraftigt den senaste tiden. Bensin, diesel och el är alla dyrare än tidigare. Så hur slår detta på bilens bränslekostnad.

Om vi tar Volvo XC40 som finns med bensinmotor och som elbil och jämför:
B4 bensin drar 6,8 liter bensin på 10 mil. Med ett bensinpris på 20 kr/l blir det 136 kr.
Elbilen behöver 16,7 kWh och elen kostar från cirka 2 kr/kWh upp till 6 kr/kWh på en publik supersnabbladdare. Elbilens energikostnad är då 33,50 kr upp till 100,50 kr.
Elbilen har alltså avsevärt lägre energikostnad, speciellt för den som kan ladda hemma, men även för den som använder publika laddstationer. Samma sak gäller för laddhybrider, så länge räckvidden räcker för den dagliga körningen.

Sammanfattningsvis är det alltså fortsatt fördel elbilen, både när det gäller miljöegenskaper och ekonomi.

Elbilen har alltså avsevärt lägre energikostnad, speciellt för den som kan ladda hemma, men även för den som använder publika laddstationer.

Starta en dialog med oss

Har du frågor eller kommentarer om denna artikel? Hör av dig till tycktill@volvofinans.se