Till dig som förare - vi skyddar dina personuppgifter

För oss är det viktigt att du som förare känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi vill skapa en så bra upplevelse som möjligt för dig och behöver därför dina personuppgifter för att du, bland annat, ska kunna beställa din bil på ett smidigt och enkelt sätt och för att vi ska kunna administrera avtalet på bästa sätt.

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft i hela EU och ersätte samtidigt den svenska personuppgiftslagen PUL. Syftet är att ställa högre krav på hur företag hanterar personuppgifter och för att du ska känna dig tryggare. I samband med detta uppdateras vår information kring hur vi hanterar dina personuppgifter.

Vad är GDPR?

Den nya dataskyddsförordningen som också kallas GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny reglering för att stärka rättigheterna för den enskilde när det gäller personlig integritet vid behandling av personuppgifter.

Hur behandlar vi dina personuppgifter

Vi värnar om din personliga integritet vid behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter behandlas i samband med att du beställer och nyttjar en bil som är knuten till ett ramavtal som Volvofinans Bank tecknat med det företag där du har din bilförmån. Detta innefattar uppgifter som behandlas i samband med beställning av bil, för löpande avtalsadministration och för att kunna fullgöra avtalet samt följa de lagar och regler som banken omfattas av. Vi lagrar personuppgifter enbart under den tid som det är nödvändigt sett till ändamålet med behandlingen. När syftet med behandlingen upphör tas uppgifterna bort enligt fastställda rutiner.

Dina rättigheter som kund hos oss

Du som kund har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Du har bland annat rätt till information om hur vi behandlar dina personuppgifter och rätt till registerutdrag. Du kan även ha rätt att få uppgifter rättade, begränsade, i vissa fall flyttade, eller raderade. Utöver dessa rättigheter har du bland annat alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke.

Mer information om hur Volvofinans Bank behandlar dina uppgifter finns i vår information om behandling av personuppgifter vid ramavtal.

Läs dataskyddspolicyn i sin helhet