Aktuellt

Tillbaka till söksidan

WLTP påverkar Bonus Malus

Regeringen har meddelat att den nya testmetoden för mätning av förbrukning och koldioxidutsläpp som kallas WLTP införs i Bonus Malussystemet från 1 januari 2020, med en viss justering för laddhybrider. Införandet av WLTP leder till att värdena för koldioxidutsläppen blir mellan 20 till 25 procent högre för fossila personbilar och cirka 30 procent högre för fossila lätta lastbilar, jämfört med dagens värden. Detta ger ökade kostnader av fordonsskatt, företagets kostnad för sociala avgifter och förmånsvärdet. Förändringen kommer att beröra fordon som registreras efter årsskiftet. Införandet innebär även att utsläppsgränsen för bonusberättigade laddhybrider höjs från dagens 60 gram till 70 gram koldioxid. Det betyder att merparten av befintliga modeller även fortsättningsvis kommer att erhålla bonus. Vi kommer fortsatt följa utvecklingen och uppdaterar löpande på vår webb. Mer info hittar du bland annat på BIL Sweden.