Aktuellt

Tillbaka till söksidan

Klimatbonusen skjuts upp

Nya regler för klimatbonusen senareläggs

I budgetpropositionen för 2022 meddelade regeringen ändringar kring bonusen i bonus-malus-systemet. Nu förs diskussioner med EU-kommissionen om utformningen av systemet och därför träder ändringarna i kraft senare under 2022 istället för 1 januari 2022. Tills vidare gäller nuvarande regler för utbetalning av klimatbonus.
Läs mer på regeringen.se.