Aktuellt

Tillbaka till söksidan

Så påverkas du av de nya reglerna för förmånsvärden

Från och med första januari 2021 kommer miljöbilsrabatten för el- och laddhybrider att försvinna. Det innebär att det inte blir någon förlängning av den tidsbegränsade nedsättningen på 40 procent (maximalt 10 000 kronor) av förmånsvärdet för el- och laddhybrider. Så vad innebär de nya reglerna i praktiken?


De flesta laddbara förmånsbilar får ett höjt förmånsvärde med 10 000 kronor vid årsskiftet och det gäller både nya och befintliga förmånsbilar. Däremot kvarstår den permanenta nedsättningen för miljöanpassade förmånsbilar så totalkostnaden för elektrifierade bilar är fortsatt lägre jämfört med bensin- och dieselbilar.

Nettoökning på 400 kronor per månad för förare
Om du kör en förmånsbil kommer du från och med årsskiftet att få ett ökat förmånsvärde på 833 kronor per månad (10 000 kronor delat på tolv månader). Det innebär i slutändan en ökad nettokostnad på cirka 400 kronor per månad för plånboken vid 50 procent marginalskatt. Det gäller för alla befintliga el- och laddhybrider som rullar i Sverige.

Bonus Malus påverkas från 1 april 2021

Bonus Malus började tillämpas 2018 där bonus utdelats för bilar med utsläpp under 70 gram koldioxid per kilometer. Bilar med högre utsläpp än 95 gram per kilometer har istället fått högre fordonsskatt, Malus, under de tre första åren. Bilar som kan drivas med alternativa drivmedel som etanol eller fordonsgas omfattas inte av Malus. Under första halvåret 2020 uppgick andelen laddbara bilar till över 25 procent, jämfört med första halvåret 2018 där andelen var 6,5 procent och Sverige har idag den högsta andelen laddbilar inom EU.
För alla bilar som registreras efter den 1 april nästa år gäller nya regler. Fordonsskatten för bensin- och dieselbilar höjs samtidigt som beräkningsmodellen för klimatbonus görs om:

  • Gränsen för klimatbonus sänks från 70 till 60 gram koldioxid per kilometer.
  • Bonusen för rena elbilar höjs från 60 000 kronor till 70 000 kronor.
  • Bonus för laddhybrider sänks med cirka 10 000 kronor, maximalt 25 procent av bilens värde.
  • En högre fordonsskatt för alla koldioxidgram som överstiger värdet 90, vilket ger något högre förmånsvärde och i sin tur högre social avgift för företag.
  • Gränsen för när den högre nivån av det förhöjda koldioxidbeloppet tas ut sänks från 140 till 130 gram.
  • Beloppen som ingår i det förhöjda koldioxidbeloppet höjs med 25 kronor per gram koldioxid
  • Det förhöjda beloppet höjs då från 82 till 107 kronor upp till 130 gram per kilometer och från 107 till 132 kronor vid koldioxidutsläpp över 130 gram.

Några praktiska räkneexempel på förändringen
Det innebär i praktiken att de största SUV-modellerna som till exempel en Volvo XC90 T8 inte kommer att kunna få en klimatbonus då de ligger högre än 60 gram i utsläppsvärde.
Laddhybriderna påverkas mest. En Volvo V60 T6 Laddhybrid kommer från årsskiftet att få en högre kostnad på 260 kronor kopplat till förmånsvärdet och från den 1 april också en ökning med 280 kronor per månad i lägre miljöbonus. Med de nya reglerna blir då totalkostnaden 540 kronor högre jämfört med dagens regelverk.

En Volvo V60 B4 diesel som har 136 gram koldioxid i utsläpp får en ökad totalkostnad med 200 kronor per månad i högre fordonsskatt och sociala avgifter för företaget.

1 juli 2021 nya regler kring beräkning av förmånsvärden

Avsikten med förändringen är att ett förmånsvärde bättre ska spegla kostnaden av att äga en bil privat. Förslaget är ute på remiss och inget beslut är ännu fattat. Skatteverket har i sitt remissvar förslagit att förändringen skjuts fram i tiden till 1 januari 2022. Går förslaget igenom kommer vi se kraftigt ökade förmånsvärden på bilar som registreras efter regelförändringen, som mest med 35 procent.

Ett räkneexempel med 25 procent höjt förmånsvärde:
En bil med nuvarande förmånsvärde om 5 000 kronor ökar till 6 250 kronor. Det innebär en TCO med ökade sociala kostnader på 390 kronor per månad (1 250 kr x 1,3142). För föraren innebär det en kostnadsökning netto med 625 kronor i månaden vid 50 procent marginalskatt.

Anledningen till höjningen är att dels förstärka miljöstyrningen mot de uppsatta klimatmålen med en minskad klimatpåverkan från transportsektorn med på 70 procent 2030. Förändringen är också ett led i att förstärka finansieringen då klimatbonusen har ökat och systemet ska vara budgetneutralt.