Aktuellt

Tillbaka till söksidan

Beräkna förmånsvärde för bil

Vi avvaktar beslutet kring nya förmånsvärden den 1 juli som förväntas tas inom kort. Skatteverket har i sitt remissvar förslagit att förändringen skjuts fram i tiden till 1 januari 2022. Går förslaget igenom kommer vi se kraftigt ökade förmånsvärden på bilar som registreras efter regelförändringen, som mest med 35 procent.

Ett räkneexempel med 25 procent höjt förmånsvärde
En bil med nuvarande förmånsvärde om 5 000 kronor ökar till 6 250 kronor. Det innebär en TCO med ökade sociala kostnader på 390 kronor per månad (1 250 kr x 1,3142). För föraren innebär det en kostnadsökning netto med 625 kronor i månaden vid 50 procent marginalskatt.

Beräkna förmånsvärdet efter 1 juli 2021

Vill du veta vad förmånsvärdet blir på en bil som tas i trafik efter 1 juli? Ladda ner vårt kalkylverktyg (excel) och följ instruktionerna. 

Om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.