Fleet Management

Full kontroll över företagets fordonsflotta

Det finns tusentals företag i Sverige med skiftande behov när det gäller bilfinansiering och biladministration. Tack vare vår långa erfarenhet och expertis inom finansiering kan vi erbjuda en rad olika lösningar som passar era behov. Vi brinner för att hitta det som passar just ditt företag – oavsett om det handlar om operationell leasing, administration, finansiell leasing eller personalbil.

Ny testmetod för utsläppsvärden

Införandet av WLTP påverkar Bonus Malus

Regeringen har meddelat att den nya testmetoden för mätning av förbrukning och koldioxidutsläpp som kallas WLTP införs i Bonus Malussystemet från 1 januari 2020, med en viss justering för laddhybrider. Införandet av WLTP leder till att värdena för koldioxidutsläppen blir mellan 20 till 25 procent högre för fossila personbilar och cirka 30 procent högre för fossila lätta lastbilar, jämfört med dagens värden. Detta ger ökade kostnader av fordonsskatt, företagets kostnad för sociala avgifter och förmånsvärdet. Förändringen kommer att beröra fordon som registreras efter årsskiftet. Införandet innebär även att utsläppsgränsen för bonusberättigade laddhybrider höjs från dagens 60 gram till 70 gram koldioxid. Det betyder att merparten av befintliga modeller även fortsättningsvis kommer att erhålla bonus. 

Marknadsledare

Mindre admin. Mer kontroll.

Med marknadsledande kompetens hjälper vi dig att ta full kontroll över företagets fordonsflotta. Vi har samlat alla verktyg som du behöver för att hantera all biladministration på ett och samma ställe. Du får enkelt en överblick och kontroll över kostnader. Och sparar tid till annat.

Vad tycker våra kunder?

Hur hanterar Sveriges ledande biltillverkare sin vagnpark?

Den anrika konfektyrtillverkaren Cloetta har sitt skandinaviska huvudkontor i centrala Malmö där drygt 100 personer arbetar. Varje år tillverkar Cloetta nära fyra miljarder Ahlgrens bilar och är därmed en betydande biltillverkare. Företagets egen vagnpark hanteras i en operationell leasing av CarPay Fleet.

Läs mer om våra produkter

  • Operationell leasing

    Garanterade restvärden och minskad administration. Upptäck fördelarna med operationell leasing. Du får en större tydlighet och förutsägbarhet kring totalekonomin för både företaget och föraren.

  • Finansiell leasing

    Med finansiell leasing får du en flexibel lösning med många valmöjligheter. Grundkostnaden utgörs av kapitalkostnaden och fordonets värdeminskning.

  • Personalbil

    Ge dina medarbetare möjligheten till en förmånsbil som betalas genom ett löneavdrag, en lösning som ofta är väldigt uppskattad. För företaget innebär det noll kostnader och noll merarbete. Smidigt och enkelt, eller hur?

Vad tycker våra kunder?

Genom skog och mark med fyrhjulsdrift

Sveaskog är en av Europas större skogsägare. De säljer timmer, massaved och biobränsle, men gör även markaffärer och utvecklar skogen för att tillvarata viktiga naturvärden. Vagnparken som består av många varierande fordon finansieras via CarPay Fleet.

Läs mer